Het glossy kwartaalmagazine voor het buitengebied van Flevoland
Boer&ZO
Adverteren

Adverteren

Uitgever: Rijk van Vulpen
Zeebiesweg 36
8256 PG Biddinghuizen
06 – 13469921
KvK: Gooi-, Eem- en Flevoland nr. 39091620
Oplage: 4000
Verspreiding: Huis-aan-huis buitengebied Flevopolder/Noordoostpolder


Technische gegevens
Druk: Offset
Papiersoort: 150 grs.
Materiaal: Digitaal aanleveren als certified PDF
Bestandsformaat: Certified PDF-file resolutie minimaal 300 dpi.
Door Boer&ZO gemaakte kosten die verband houden met een
aanlevering van foutief advertentiemateriaal worden doorberekend
aan de adverteerder.

Formaten
breedte x hoogte in mm
Bladspiegel: 210 x 297 (3 mm extra rondom meegeven voor afloop)

Zetspiegel:
1/1 pagina 185 x 268
1/2 pagina staand: 90 x 268 / liggend: 185 x 132
1/4 pagina staand: 90 x 132 / liggend: 185 x 64